Group Members

Staff(3)
Professor  Yasushi Nishihara
Assistant Professor  Hiroki Mori
Research Assistant Professor (appointed)  Myuto Kashihara


D2
Tian Tian

D1
Yi Yan
Yuichi Ikemoto

M2
Shin Kakiuchi
Ayaka Kataoka
Yudai Suzuki
Ryuchi Hosogi
Zhenyao Li

M1
Sho Chiba
Hiroki Yamane
Hao Li

B4
Hironori Kawasaki
Shuta Moriyasu
Tomoki Yoshino


List of Alumni Click Here


  
Page Top
Google
Web Page Serch Serch Only This Site